Familietid på Fysak Slettebakken

Lørdager og søndager kl. 12 – 14 legges det opp til Familietid på Fysak Slettebakken. Familietid er for de yngre som kommer i følge med voksen og barnefamilier som ønsker og være aktiv sammen i helgene.

Familietiden gjelder for hele huset og aktivitetsnivået må tilpasses de yngre.
I skatehallen blir det tillatt med både scoot, skate, bmx og rulleskøyter/ inlines i denne tiden. Man må regne med at flyten i hallen ikke går som vanlig og det skal være rom for små, nye rullere.
På Hopperommet må man være oppmerksom på små barn i fri lek som piler rundt uten å se seg om. Dette gir ikke rom for heftige triks og voldsomme krumspring.
Er man ute etter å shredde i skatehallen, eller tricke på hopperommet, må man vente til Familitiden er over. Dette gjelder også voksne og eldre søsken i barnefamilier som kommer i Familietiden.

Når Familitiden er over snur vi på det igjen og barnefamilier som velger å bli igjen må tilpasse seg bruken til ungdom og yngre voksne. Med høyere ferdighetsnivå og større utfoldelse kreves det høyere bevissthet på omgivelsene enn det gjerne små barn innehar.

Del nyhet

fysak

FYSAK er 3 ulike anlegg hvor ungdom kan drive med egenorganisert aktivitet. Du finner hus på Melkeplassen, Slettebakken og i Åsane. Husene tilrettelegger for ulike aktiviteter. Se hvert hus for hvilke aktiviteter du finner i de ulike bydelene.

Aktivitetsnivået og utstyret vi har til utlån er tilpasset barn fra 10 år. Er barnet ditt under 10 år så må du være med om de skal bruke våre hus.  

Vi har egen tid for hele familien, det er lørdag og søndag fra kl. 12-14. Da må det være foreldre/voksne med de som er på huset. Tempoet er lavere og passer for de under 10 år. 

Skatehall

Mannsverk/ bordtennisrom

Gryten/ dansesal