Ny møteplass for aktive unge i gamle Åsanehallen

#PåplassiBergennord #Pådeungespremisser

Arena for egenorganisert aktivitet

#SkateTrickingScootBmxGaming++

Fysak Åsane, en åpen møteplass og et aktivitetshus for egenorganisert fysisk aktivitet. Huset er lagt til rette for aktiviteter som Skate, Scoot, BMX, Tricking, Basketball, Gaming mm. 

Fysak Åsane er et nytt fritidstilbud med unge i Bergen Nord som målgruppe, men andre er også velkommen. Målgruppen for Fysak husene er de som er i tenårene, eldre og yngre enn målgruppen må gjerne regne med å tilpasse seg aktiviteten til disse. Alle barn under 10 år må ha med seg en voksen når de besøker Fysak Åsane. 

Åpningstider; hverdager 15:00 – 22:00 og i helgene fra 12:00 – 19:00. I helgene er det Familietid fra 12.00-14.00