Ny møteplass for aktive unge i gamle Åsanehallen

#PåplassiBergennord #Pådeungespremisser

Arena for egenorganisert aktivitet

#SkateTrickingScootBmxGaming++

Åpen fra 4. februar!

#Åpenthusheleuken #Heleåret

Fysak Åsane, en åpen møteplass og et aktivitetshus for egenorganisert fysisk aktivitet. Huset er lagt til rette for aktiviteter som Skate/ Scoot/ BMX, Tricking, Gaming mm.  Fysak Åsane er et nytt fritidstilbud med unge i Bergen Nord som målgruppe, men andre er også velkommen. Målgruppen for Fysak husene er de som er i tenårene, eldre og yngre enn målgruppen må gjerne regne med å tilpasse seg aktiviteten til disse.

Fra åpningen vil det være åpent hverdager 15:00 – 22:00 og i helgene fra 12:00 – 19:00