Kontakt / Åpningstider

Melkeplassen

Slettebakken

Nyheter

Booking

BOOKING

Formiddag

SKOLER OG BARNEHAGER

På formiddagene (mandag til fredag fra vi åpner fram til skoleslutt) er det mulig for skoler, barnehager og andre grupper å komme og bruke huset. Det er ikke mulig å reservere rom for enkeltgrupper, men for å kunne koordinere  bruken i forhold til aldersgrupper og antall må grupper som ønsker å komme i denne tiden ringe og avtale på forhånd.

Mandag – fredag / kl. 10:00 – 14:00 /
Ring 53 03 96 90 for avtale / Gratis 

Ettermiddag/ kveld

HALLTID/ TRENINGSTID

I to av våres aktivitetshaller er det mulig for grupper å reservere treningstid. Gruppen må være av en viss størrelse, aktiviteten må være en form for fysisk aktivitet og målgruppen for aktiviteten bør være mellom 13-20 år. Det må bookes minst en dag i forveien og det kan bare bookes to timer av gangen. Siden helgene generelt er mer besøkt legges det visse begresninger for bookinger for lørdager og søndager.

Etter skoletid fra kl. 15:00 / 
Ring 53 03 96 90 for booking / Gratis / 

Bursdag på Fysak

Lørdager og Søndager  er det mulig å leie seg inn

Helg

Bursdagsfeiring på 
Fysak Slettebakken

Etter skoletid fra kl. 15:00 / 
Ring 53 03 96 90 for booking / Gratis /