Fysak Melkeplassen

…Et multianlegg for unge som vil drive aktiviteter
som ikke har en plass i de organiserte idrettslagene.

Fasiliteter

Parkering

Wifi

Bybane