Siden 2009

&

Virus2

20 år & over = 20 stk igjen

De siste lettelsene i restriksjoner setter en antallsbegrensninger på 30 stk. både for barn/ unge og voksne. I noen av salene øker vi opp med flere plasser. Alle aldre kan bruke tidene om hverandre, men hovedregelen er at man skal være selvstendig nok til å være på Fysak på egen hånd/ uten følge. For de som er avhengig av det settes det opp “familietid” i helgene. Dette for ikke å ta opp begrensede plasser.

Slettebakken 20 år+

(nå også for de under 20 år)

Melkeplassen 20 år+

(nå også for de under 20 år)

Andre aktuelle tilbud fra Fysak og Bergen kommune

Sommer 2021

Med ekstraordinære midler fra Utdannigsdirektoratet settes det opp flere nye sommeraktiviteter i skoleferien. Både i regi av Bergen Kommune og av eksterne tilbydere som mottar tilskudd. Målgruppen er barn og unge i grunnskolealder og tilbudene er gratis. Mye er allerede fullbooket, men det legges stadig til flere tilbud på bergen.kommune.no/aktivsommer etterhvert som de blir klar.

utsyrsutlån Bua

BUA låner ut utstyr til mange forskjellige aktiviteter. Klikk deg videre for å se på utvalget, registrere deg og reservere utstyr. PS! Alt lån må forhåndsregistreres.