Skatekurs i vinterferien!

Skatekurs i vinterferien fra onsdag 30. mars til fredag 1. april. Klokken 10:00 – 13:00 i skatehallen på Fysak. Utlån av utstyr til de som ikke har. Pris: kr. 250,-

Påmelding: deltager.no/BK/skatekurs_vinterferie_16