Skate all day

Skate all day

Fredag den 18. – oppvarming og best trick

Lørdag den 19 – Street junior og street senior

10 000 i pengepremier + stasj