Parkoursal Fysak Melkeplassen

Onsdagene er Parkoursalen på Fysak Melkeplassen reservert for kurs 16:30 – 21:00