Parkourkurs Høst-19

I Parkour handler det om å komme seg over hindrene man møter. Å ikke gå rundt. Kurset fokuserer på grunnleggende teknikker som vaulting for å komme seg over hindre, presisjonshopp mellom elementer og ikke minst fallteknikker. Det blir også lagt inn litt basistrening for styrke og bevegelighet. Treningene starter og slutter i fellesskap. Instruktørene vil tilpasse kurset til ulike nivåer/ behov i gruppen og kan f.eks. dele inn i mindre grupper under treningen.

Kurset  holdes i innendørs Parkour-anlegg på Fysak Melkeplassen. Ta med innesko og drikkeflaske.

 Onsdager 11. sept - 11.des
5. - 7. trinn: kl. 16:30 - 18:00
deltager.no/BK/FysakParkourH19gruppe1
8. trinn og over: 18:00-19:30
deltager.no/BK/FysakParkourH19gruppe2
Pris: 400,-