Fysak Melkeplassen stengt 12.mars kl 16:00 til 19:30

Fysak Melkeplassen stengt 12.mars kl 16:00 til 19:30 p.g.a arbeid på hovedvannledningen.

Bygge vil åpne så snart arbeidet er utført, men vi må også ta forbehold
om at utsettelse kan forekomme dersom noe uforutsett oppstår.