Arbeid pågår.

På grunn av vedlikehold er fysakbergen.no for tiden nede. Ny side legges ut når den er klar.

Kontakt: 53 03 96 90 / fysak@bergen.kommune.no

NB! Fysak er stengt 30. juni – 4. august