Om Fysak og Korona

Aktivitethusene Fysak Slettebakken og Fysak Melkeplassen er stengt inntil videre p.g.a. situasjonen rundt Koronaviruset og smittespredning. I mellomtiden bidrar vi med lokaler og bemanning til annen beredskap. 

Under finner du informasjon om status for anleggene Fysak Slettebakken og Fysak Melkeplassen og om midlertidige aktivitetstilbud mens vi venter på gjenåpning. 

Status for Fysakanleggene

Fysak Slettebakken og Fysak Melkeplassen er for tiden stengt på grunn av situasjonen rundt Koronaviruset og smittespredning. I mellomtiden bidrar vi med lokaler og bemanning til annen beredskap. 

Anleggene holdes fortsatt stengt selv om andre idrettstilbud åpnes. Måten Fysakanleggene drives på; med åpent hus, dropin-bruk og egenorganisert aktivitet, gjør at risiko for smittespredning vurderes som høyere enn ved f.eks en organisert fotballtrening med faste grupper.

Fysak Slettebakken huser en av kommunens fire Luftveisklinikker og ansatte i Etat for idrett deltar i driften av disse. Driften av disse fortsetter på ubestemt tid.

Fysak Melkeplassen brukes som avlastingslokale for barnehagedrift.

Både hensyn til smittevern og at byggene våres benyttes til annen beredskap gjør at Fysakanleggene holder stengt på ubestemt tid.

Vi vurderer fortløpende alternative måter å organisere bruk av husene, men dette må koordineres med den andre bruken og begrenses etter de smittevernsråd og regler som gjelder. Mer informasjon om dette blir lagt til under oversikten over midlertidige aktivitetstilbud i neste kolonne etterhvert som det blir klart.

fysak@bergen.kommune.no
53039690
Telefon er bare delvis betjent da Fysak benytter delvis hjemmekontor.

Aktivitetstilbud i mellomtiden

Fra mandag 8. juni åpnes det for bruk av skatehallen på Slettebakken med forhåndspåmelding.

Det settes en begrensning på 18 brukere samtidig i skatehallen.
Tiden deles opp i tre sessions per dag som varer i 1t 45min. 
Dagene deles opp mellom ulike brukergrupper. 
Kun èn booking per dag per person.

Mer informasjon og påmelding: 
Bruk søkeord skatehall på:
deltager.no/BK/
PS: Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen der før du melder deg på.

Fra mandag 13. juli åpnes det for bruk av hopperommet og parkoursalen på Fysak Melkeplassen med forhåndspåmelding.

Det settes en begrensning på 20 brukere samtidig tilsammen i rommene.
Tiden deles opp i tre bolker per dag som varer i 1t 30min. 

Kun èn booking per dag per person.

Mer informasjon og påmelding: 
Bruk søkeord hopperom på:
deltager.no/BK/
PS: Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen der før du melder deg på.

Fra mandag 13. juli kan grupper på inntil 6 personer booke tid i dansesalen på Fysak Melkeplassen.

Tiden deles opp i tre bolker per dag som varer i 1t 30min. 

Kun èn booking per dag per gruppe.

Mer informasjon og påmelding: 
Bruk søkeord dansesal på:
deltager.no/BK/
PS: Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen der før du melder deg på.

Skatekamp på Fysak Slettebakken 10. – 14. august. Mandag – fredag kl. 10 – 14.

Campen er i første omgang forbeholdt de som ikke fikk plass på forrige camp. De må vente til 20. juli med å melde seg på.

Mer informasjon og påmelding: 
Bruk søkeord skatecamp på:
deltager.no/BK/
PS: Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen der før du melder deg på.

Aktivitetsleirer for barn og unge


Bergen kommune, Etat for idrett, inviterer barn og ungdommer fra 2. trinn og oppover til en aktiv start på sommerferien. I samarbeid med flere aktører byr vi på sportsaktiviteter, friluftsliv, gårdsaktiviteter og adrenalinfylte aktiviteter.

Mer informasjon og :
https://www.bergen.kommune.no/
innbyggerhjelpen/kultur-idrett-og-fritid/fritid/fritidstilbud/aktivitetsleirer-for-barn-og-unge

BUA låner ut utstyr til sport og friluftsliv gratis. Bergen kommune drifter BUA Melkeplassen og BUA Åstveit og skal etterhvert åpne BUA Vestkanten.

Mer informasjon og registrering:
BUA Melkeplassen
BUA Åstveit